ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

                                                                 ΓΕΦΥΡΑ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

                                                                 ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

                                                                 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

                                                                 ΣΧΟΛΕΙΑ UNESCO

                                                                 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S

                                                                 ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ