Νικολαΐδειο & Μαλαχίειο" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ
           

Η φωτογραφία της εβδομάδας

11 Σεπτεμβρίου 2007

Από τον Αγιασμό στο Σχολείο μας, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΚΑΛΗ   ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ