ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ

9-10-11 Ιουνίου 2007   ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Περιμένοντας το πλοίο για τον Πειραιά

Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

   

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο