"Νικολαΐδειο & Μαλαχίειο" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ

 

Η ζωγραφιά της εβδομάδας

   

24  Απριλίου  2007

   

 

 

 

 

 

   

Έργο του μαθητή της Γ΄  Τάξης  Χρήστου Ασβεστά