"Νικολαΐδειο & Μαλαχίειο" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ

Τα παιδιά ζωγραφίζουν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

"Η ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ"

Φωτογραφίες από την Έκθεση

 

 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ 3ης  Κατηγορίας  Τάξεις Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ Τάξεων:   Ευαγγελία Τεντολούρη (ΣΤ΄)