ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Comenius

         

Πολιτιστικά Προγράμματα

 

Αγωγή Υγείας

         

Ευέλικτη Ζώνη

 

Κυκλοφοριακή αγωγή

     Καλλιπάτειρα      

 

Επιστροφή