"Νικολαΐδειο & Μαλαχίειο" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ

    ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ  - ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006-2006                       

2003-2004

2004-2005

2005-2006

     

 

Η φωτογραφία

της εβδομάδας

                        

Η 66η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Από τη γιορτή της Σημαίας και την εκδήλωση

Από την παρέλαση των τμημάτων μας στο Λακκί